Accredia / Rassegna stampa / Sette vittime, indagati comandante e pilota

Sette vittime, indagati comandante e pilota